متن دریافت آهنگ

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

خوانندگان: عارف زنده یاد ویگن حسن شجاعی ♫♪

فتانه ناهید و اندی کوروس

حاجی فیروز:ارراب خودم سامبله بلیکم ارراب خودم سرتو بالا کن ♫♪

ارراب خودم بز بز قندی ارراب خودم چرا نمیخندی

ارراب خودم سامبله بلیکم ارراب خودم اخماتو واکن ♫♪

WWW.azotmusic.ir

ارراب خودم عیده و نوروز براتون میخونه این حاجی فیروز

همه دسته جمعی:حاجی فیروزه سالی یه روزه مال عیده و مال نوروزه ♫♪

حاجی فیروزه سالی یه روزه مال عیده و مال نوروزه

عارف:حاجی فیروزمو شادی میارم ♫♪

فتانه:از تلخی نگو شیرین میکارم

WWW.azotmusic.ir

کوروس:من مژده سبزی و شکوفه ♫♪

نعنا و تربچه و کلوچه

ناهید:ده بیست سالو پشت سر گذاشتم ♫♪

حسن شجاعی: باروی سیام سفید کاشتم

همه دسته جمعی:حاجی فیروزه سالی یه روزه مال عیده و مال نوروزه ♫♪

WWW.azotmusic.ir

حاجی فیروزه سالی یه روزه مال عیده و مال نوروزه

حاجی فیروز:ارراب خودم سامبله بلیکم ارراب خودم سرتو بالا کن ♫♪

ارراب خودم عیده و نوروز براتون میخونه این حاجی فیروز

همه دسته جمعی:حاجی فیروزه سالی یه روزه مال عیده و مال نوروزه ♫♪

حاجی فیروزه سالی یه روزه مال عیده و مال نوروزه

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

مرحوم ویگن: حاجی زشماها گله داره نگین حاجی عجب حوصله داره ♫♪

حسن شجاعی:قدیما منو راس راستی میخواستند

ناهید :همینجور بی رودرواستی میخواستند ♫♪

اونوقتها چه عزیز دردونه بودم

عارف:باخوشحالی تو ی هر خونه بودم ♫♪

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

همه دسته جمعی:حاجی فیروزه سالی یه روزه مال عیده و مال نوروزه

حاجی فیروزه سالی یه روزه مال عیده و مال نوروزه ♫♪

همه دسته جمعی:حاجی فیروزه سالی یه روزه مال عیده و مال نوروزه

حاجی فیروزه سالی یه روزه مال عیده و مال نوروزه ♫♪

اندی:بازم اومدم غمها رو بردم عیدو براتون مژده اوردم

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

عارف:عید سنت حاج فیروزی داره رسم و عادت نوروزی داره ♫♪

کوروس:امسال اومدم باساز و تنبور

فتانه: براتون قر بدم اینجور واونجور ♫♪

همه دسته جمعی:حاجی فیروزه سالی یه روزه مال عیده و مال نوروزه

حاجی فیروزه سالی یه روزه مال عیده و مال نوروزه ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ حاجی فیروز (بیژن و و شماعی زاده) اندی ♯♯♫

حاجی فیروز:ارراب خودم سامبله بلیکم ارراب خودم سرتو بالا کن

ارراب خودم بز بز قندی ارراب خودم چرا نمیخندی ♫♪

ارراب خودم سامبله بلیکم ارراب خودم اخماتو واکن

ارراب خودم عیده و نوروز براتون میخونه این حاجی فیروز ♫♪

همه دسته جمعی:حاجی فیروزه سالی یه روزه مال عیده و مال نوروزه

WWW.azotmusic.ir

حاجی فیروزه سالی یه روزه مال عیده و مال نوروزه ♫♪

مرحوم ویگن: حاجی زشماها گله داره

عارف:نگین حاجی عجب حوصله داره ♫♪

حسن شجاعی :عید سنت حاج فیروزی داره

اندی :رسم و عادت نوروزی داره ♫♪

WWW.azotmusic.ir

عارف:امسال اومدم با ساز و تنبور

فتانه: براتون قر بدم اینجور واونجور ♫♪

همه دسته جمعی:حاجی فیروزه سالی یه روزه مال عیده و مال نوروزه

حاجی فیروزه سالی یه روزه مال عیده و مال نوروزه ♫♪

همه دسته جمعی:حاجی فیروزه سالی یه روزه مال عیده و مال نوروزه

♫♯♯ دانلود آهنگ حاجی فیروز (بیژن و و شماعی زاده) اندی ♯♯♫

حاجی فیروزه سالی یه روزه مال عیده و مال نوروزه ♫♪

♫♪

این مطلب بدون برچسب می باشد.

0 نظر تا کنون ارسال شده است.
نظرات بسته شده است.