متن دریافت آهنگ

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

ها ها ها هااااا هاااااا ااااا هااااا ااااااا ااااا ♫♪

ها ها ها هااااا هاااااا ااااا

گریه نکن برای گریه دیره ♫♪

گریه نکن منم گریه ام می گیره

تقدیر تو این بود ازم جدا شی ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ گریه نکن یانیس ♯♯♫

یکی دلش خواسته با من نباشی

یکی دلش خواسته با من نباشی ♫♪

ها ها ها هااااا هاااااا ااااا هااااا ااااااا ااااا

ها ها ها هااااا هاااااا ااااا ♫♪

یکی دلش می خواد عزیزت بشه

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

دلش می خواد که همه چیزت بشه ♫♪

دلش می خواد منو فراموش کنی

دیگه باید به حرف اون گوش کنی ♫♪

دیگه باید به حرف اون گوش کنی

گریه نکن برای گریه دیره ♫♪

WWW.azotmusic.ir

گریه نکن منم گریه ام می گیره

تقدیر تو این بود ازم جدا شی ♫♪

یکی دلش خواسته با من نباشی

یکی دلش خواسته با من نباشی ♫♪

گریه نکن برای گریه دیره

WWW.azotmusic.ir

گریه نکن منم گریه ام می گیره ♫♪

تقدیر تو این بود ازم جدا شی

یکی دلش خواسته با من نباشی ♫♪

یکی دلش خواسته با من نباشی

یکی دلش خواسته با من نباشی ♫♪

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

با هم بودیم تو اون روزای سختی

تنها برو حالا سوی خوشبختی ♫♪

با هم بودیم تو اون روزای سختی

تنها برو حالا سوی خوشبختی ♫♪

ها ها ها هااااا هاااااا ااااا هااااا ااااااا ااااا

♫♯♯ دانلود آهنگ گریه نکن یانیس ♯♯♫

ها ها ها هااااا هاااااا ااااا ♫♪

گریه نکن برای گریه دیره

گریه نکن منم گریه ام می گیره ♫♪

تقدیر تو این بود ازم جدا شی

یکی دلش خواسته با من نباشی ♫♪

WWW.azotmusic.ir

یکی دلش خواسته با من نباشی

ها ها ها هااااا هاااااا ااااا هااااا ااااااا ااااا ♫♪

ها ها ها هااااا هاااااا ااااا

با هم بودیم تو اون روزای سختی ♫♪

تنها برو حالا سوی خوشبختی

WWW.azotmusic.ir

♫♪

♫♪

این مطلب بدون برچسب می باشد.

0 نظر تا کنون ارسال شده است.
نظرات بسته شده است.