متن دریافت آهنگ

♫♯♯ دانلود آهنگ نمیتونی یانیس ♯♯♫

خودت می دونی اگه نمونی بازم کنارم تنهات می ذارم ♫♪

تنهات می ذارم تمومه کارم

نرو ♫♪

شاید نمونی شاید نتونی

اما تو اینو باید بدونی ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ نمیتونی یانیس ♯♯♫

من که می خوامت با همه جونم

تو رو ♫♪

نمی تونی منو از یاد ببری

نمی تونی دیگه از من بگذری ♫♪

نمی تونی منو تنهام بذاری

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

نمی تونی بگی دوسم نداری ♫♪

نمی تونی منو از یاد ببری

نمی تونی دیگه از من بگذری ♫♪

نمی تونی منو تنهام بذاری

نمی تونی بگی دوسم نداری ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ نمیتونی یانیس ♯♯♫

خودت می دونی اگه نمونی بازم کنارم تنهات می ذارم

تنهات می ذارم تمومه کارم ♫♪

نرو

شاید نمونی شاید نتونی ♫♪

اما تو اینو باید بدونی

WWW.azotmusic.ir

من که می خوامت با همه جونم ♫♪

تو رو

نمی تونی منو از یاد ببری ♫♪

نمی تونی دیگه از من بگذری

نمی تونی منو تنهام بذاری ♫♪

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

نمی تونی بگی دوسم نداری

نمی تونی منو از یاد ببری ♫♪

نمی تونی دیگه از من بگذری

نمی تونی منو تنهام بذاری ♫♪

نمی تونی بگی دوسم نداری

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

نمی تونی منو از یاد ببری ♫♪

نمی تونی دیگه از من بگذری

نمی تونی منو تنهام بذاری ♫♪

نمی تونی بگی دوسم نداری

نمی تونی منو از یاد ببری ♫♪

WWW.azotmusic.ir

نمی تونی دیگه از من بگذری

نمی تونی منو تنهام بذاری ♫♪

نمی تونی بگی دوسم نداری

♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ نمیتونی یانیس ♯♯♫

♫♪

این مطلب بدون برچسب می باشد.

0 نظر تا کنون ارسال شده است.
نظرات بسته شده است.