متن دریافت آهنگ

WWW.azotmusic.ir

فکر نکنی که دنیا ، فراموشی گرفته ♫♪

قلب ها همه خشک شده ، دل خاموشی گرفته

فکر نکنی که یادت ز یاد من جداهه ♫♪

اون دونه دونه حرفات ، بدون مثل طلاهه

بدون مثل طلاهه ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ فکر نکنی سامان ♯♯♫

هر نقش گل روی قالی ، رنگ تو داره والله

تو آسمونا مهتاب شکل تو داره والله ♫♪

هر نقش گل روی قالی ، رنگ تو داره والله

تو آسمونا مهتاب شکل تو داره والله ♫♪

شکل تو داره والله

♫♯♯ دانلود آهنگ فکر نکنی سامان ♯♯♫

***** ♫♪

فکر نکنی که دنیا ، فراموشی گرفته

قلب ها همه خشک شده ، دل خاموشی گرفته ♫♪

فکر نکنی که یادت ز یاد من جداهه

اون دونه دونه حرفات ، بدون مثل طلاهه ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ فکر نکنی سامان ♯♯♫

بدون مثل طلاهه

هر نقش گل روی قالی ، رنگ تو داره والله ♫♪

تو آسمونا مهتاب شکل تو داره والله

هر نقش گل روی قالی ، رنگ تو داره والله ♫♪

تو آسمونا مهتاب شکل تو داره والله

WWW.azotmusic.ir

شکل تو داره والله ♫♪

*****

وقتی گلِ ستاره ، رو موهات آشکاره ♫♪

وقتی گلِ ستاره ، رو موهات آشکاره

فقط تو می درخشی ، آفتاب جایی نداره ♫♪

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

آفتاب جایی نداره

جای پاهات رو قلبم ، بدون که بی شماره ♫♪

جای پاهات رو قلبم ، بدون که بی شماره

حتی شراب شیراز دیگه اثر نداره ♫♪

دیگه اثر نداره

♫♯♯ دانلود آهنگ فکر نکنی سامان ♯♯♫

هر نقش گل روی قالی ، رنگ تو داره والله ♫♪

تو آسمونا مهتاب شکل تو داره والله

هر نقش گل روی قالی ، رنگ تو داره والله ♫♪

تو آسمونا مهتاب شکل تو داره والله

شکل تو داره والله ♫♪

WWW.azotmusic.ir

*****

وقتی گلِ ستاره ، رو موهات آشکاره ♫♪

وقتی گلِ ستاره ، رو موهات آشکاره

فقط تو می درخشی ، آفتاب جایی نداره ♫♪

آفتاب جایی نداره

WWW.azotmusic.ir

جای پاهات رو قلبم ، بدون که بی شماره ♫♪

جای پاهات رو قلبم ، بدون که بی شماره

حتی شراب شیراز دیگه اثر نداره ♫♪

دیگه اثر نداره

هر نقش گل روی قالی ، رنگ تو داره والله ♫♪

WWW.azotmusic.ir

تو آسمونا مهتاب شکل تو داره والله

هر نقش گل روی قالی ، رنگ تو داره والله ♫♪

تو آسمونا مهتاب شکل تو داره والله

هر نقش گل روی قالی ، رنگ تو داره والله ♫♪

تو آسمونا مهتاب شکل تو داره والله

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

هر نقش گل روی قالی ، رنگ تو داره والله ♫♪

تو آسمونا مهتاب شکل تو داره والله

شکل تو داره والله ♫♪

♫♪

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

این مطلب بدون برچسب می باشد.

0 نظر تا کنون ارسال شده است.
نظرات بسته شده است.