متن دریافت آهنگ

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

آب را گل نکنیم ♫♪

در فرودست انگار کفتری می خورد آب

یا که در بیشه ی دور ، سیره ی پر می شوید ♫♪

یا در آبادی کوزه ی پر می گردد

آب را گل نکنیم ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ آب خسرو شکیبایی ♯♯♫

شاید این آب روان می رود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی

دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب ♫♪

زن زیبایی آمده لب رود

آب را گل نکنیم ♫♪

روی زیبا دو برابر شده است

♫♯♯ دانلود آهنگ آب خسرو شکیبایی ♯♯♫

چه گوارا این آب ، چه زلال این رود ♫♪

مردم بالا دست چه صفایی دارند

چشمه هاشان جوشان ، گاوهاشان شیر افشان باد ♫♪

من ندیدم دهشان

بی گمان پای چپرهاشان ، جا پای خداست ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ آب خسرو شکیبایی ♯♯♫

ماهتاب آن جا می کند روشن پهنای کلام

بی گمان در ده بالا دست ، چینه ها کوتاه است ♫♪

مردمش می دانند که شقایق چه گلی است

بی گمان آنجا آبی ، آبی است ♫♪

غنچه ی می شکفد اهل ده با خبرند

♫♯♯ دانلود آهنگ آب خسرو شکیبایی ♯♯♫

چه دهی باید باشد ♫♪

کوچه باغش پر موسیقی باد

مردمان سر رود ، آب را می فهمند ♫♪

گل نکردنش ، ما نیز آب را گل نکنیم

♫♪

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

این مطلب بدون برچسب می باشد.

0 نظر تا کنون ارسال شده است.
نظرات بسته شده است.