متن دریافت آهنگ

WWW.azotmusic.ir

کهن دیارا دیار یارا دل از تو کندم ولی ندانم ♫♪

که گر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانم

کهن دیارا دیار یارا دل از تو کندم ولی ندانم ♫♪

که گر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانم

… ♫♪

WWW.azotmusic.ir

نه پای رفتن نه تاب ماندن چگونه گویم درخت خشكم

عـجـب نـباشـد اگر تبرزن طـمـع بـبـندد در اسـتـخـوانم ♫♪

در این جـهـنم گل بـهـشـتی چگونـه روید چگـونـه بـوید

من ای بهاران ز ابر نیسان چه بهره گیرم كه خود خزانم ♫♪

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

کهن دیارا دیار یارا دل از تو کندم ولی ندانم ♫♪

که گر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانم

کهن دیارا دیار یارا دل از تو کندم ولی ندانم ♫♪

که گر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانم

… ♫♪

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

صدای حق را سكوت باطل در آن دل شب چنان فرو كشت

كه تا قیامت در این مصیبت گلو فشاند غم نهانم ♫♪

كبوتران را به گاه رفتن سر نشستن به بام من نیست

كه تا پیامی به خط جانان ز پای آنان فرو ستانم ♫♪

…ز بال آنان فرو ستانم

WWW.azotmusic.ir

کهن دیارا دیار یارا دل از تو کندم ولی ندانم ♫♪

که گر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانم

…. ♫♪

آه ای دیار دور ای سرزمین كودكی من

خورشید سرد مغرب بر من حرام باد تا آفتاب توست بر آفاق باورم ♫♪

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

من نقش خوش را همه جا در تو دیده ام

تا چشم بر تو دارم در خویش ننگرم ♫♪

ای ملك بی غروب ای مرز و بوم پیر جوانبختی

ای آشیان کهنه سیمرغ یک روز ناگهان ♫♪

چون چشم من از پنجره افتد به آسمان

♫♯♯ دانلود آهنگ کهن دیارا داریوش ♯♯♫

مبینم آفتاب تو در برابرم ♫♪

سفینه دل نشسته در گل ♫♪

چراغ ساحل نمی درخشد

در این سیاهی سپیده ای کو ♫♪

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

که چشم حسرت در او نشانم

الا خدایا گره گشایا به چاره جویی مرا مدد کن ♫♪

بود که بر خود دری گشایم غم درون را برون کشانم

کبوتران را به گاه رفتن سر نشستن به بام من نیست ♫♪

که تا پیامی ز خط جانان ز پای آنان فرو ستانم

♫♯♯ دانلود آهنگ کهن دیارا داریوش ♯♯♫

ز پــایآنان فرو ستانم ♫♪

کهن دیارا دیار یارا دل از تو کندم ولی ندانم

که گر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانم ♫♪

کهن دیارا دیار یارا

کهن دیارا دیار یارا ♫♪

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

کهن دیارا دیار یارا

به عزم رفتن دل از تو کندم ♫♪

ولی جز این راه وطن گزیدن

نمی توانم نمی توانم ♫♪

WWW.azotmusic.ir

♫♪

این مطلب بدون برچسب می باشد.

0 نظر تا کنون ارسال شده است.
نظرات بسته شده است.