متن دریافت آهنگ

WWW.azotmusic.ir

افتاده ام ، از مستی ، در کوی سرگردانی ♫♪

اینک مرا از مستی ، این بی سر و سامانی

این ره ندارد پایان ، می دانم و می دانی ♫♪

تا کی دل از غم سوزد در سینه ی نا شادم

تا کی برد موج غم بر آسمان فریادم ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ در بسته ویگن ♯♯♫

دیگر نمی خواهم دل سوزد ز درد دیرین

نفرین به عشقم ، نفرین ♫♪

نفرین بر این غم ، نفرین

دیگر نمی خواهم با دیده گریان راه وفا جوید ♫♪

آه ، حیران و سرگردان

WWW.azotmusic.ir

دیگر نمی خواهم افسرده و خسته ♫♪

غمگین نظر دوزد ، آه ، بر این در بسته

دیگر نمی خواهم ، نمی خواهم افسرده و خسته ♫♪

غمگین نظر دوزم بر این در بسته ، بر این در بسته

دیگر نمی خواهم دل سوزد ز درد دیرین ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ در بسته ویگن ♯♯♫

نفرین به عشقم ، نفرین

نفرین بر این غم ، نفرین ♫♪

دیگر نمی خواهم با دیده گریان راه وفا جویم

آه ، حیران و سرگردان ♫♪

دیگر نمی خواهم افسرده و خسته

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

غمگین نظر دوزم ، آه ، بر این در بسته ♫♪

♫♪

این مطلب بدون برچسب می باشد.

0 نظر تا کنون ارسال شده است.
نظرات بسته شده است.