متن دریافت آهنگ

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

امشوامشو عروس شهر ما ♫♪

دختری اهل خوزستون

تا که دست تو دستم بذاره ♫♪

تا ابد یار مو میمونه

چشماش بندر و کارونه ♫♪

WWW.azotmusic.ir

تنش خاک تنگستون

یار مو اهل آبادونه ♫♪

نفساش بوی نخلستونه

نفساش بوی نخلستونه ♫♪

عشق جنوبی مو

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

عشق جنوبی مو ♫♪

عشق جنوبی مو

عشق جنوبی مو ♫♪

عشق جنوبی مو

عشق جنوبی مو ♫♪

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

عشق جنوبی مو

عشق جنوبی مو ♫♪

عروس خوشگل و نازم

برات خوشبختی میسازم ♫♪

هرچی دارم تو این دنیا

WWW.azotmusic.ir

پای عشق تو میبازم ♫♪

جنوب و با تو می شناسم

نه با بندر نه با کارون ♫♪

توی چشمون تو پیداست

تمام دیدنیهامون ♫♪

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

تمام دیدنیهامون

عشق جنوبی مو ♫♪

عشق جنوبی مو

عشق جنوبی مو ♫♪

عشق جنوبی مو

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

عشق جنوبی مو ♫♪

عشق جنوبی مو

عشق جنوبی مو ♫♪

عشق جنوبی مو

امشوامشو عروس شهر ما ♫♪

WWW.azotmusic.ir

دختری اهل خوزستون

تا که دست تو دستم بذاره ♫♪

تا ابد یار مو میمونه

چشماش بندر و کارونه ♫♪

تنش خاک تنگستون

WWW.azotmusic.ir

یار مو اهل آبادونه ♫♪

نفساش بوی نخلستونه

نفساش بوی نخلستونه ♫♪

عشق جنوبی مو

عشق جنوبی مو ♫♪

WWW.azotmusic.ir

عشق جنوبی مو

عشق جنوبی مو ♫♪

عشق جنوبی مو

عشق جنوبی مو ♫♪

عشق جنوبی مو

WWW.azotmusic.ir

عشق جنوبی مو ♫♪

♫♪

این مطلب بدون برچسب می باشد.

0 نظر تا کنون ارسال شده است.
نظرات بسته شده است.