متن دریافت آهنگ

WWW.azotmusic.ir

تو که بارون و ندیدی ♫♪

گل ابرا رو نچیدی

گله از خیسیه جاده های غربت می کنی ♫♪

تو که خوابی تو که بیدار

تو که مستی تو که هشیار ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ بارون سیاوش قمیشی ♯♯♫

لحظه های شب و با ستاره قسمت می کنی

منو بشناس که همیشه ♫♪

نقش غصه ام روی شیشه

من خشکیده درخت توی بطن باغ و بیشه ♫♪

جاده های بی صبا رو

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

سال گنگ بی بهارو ♫♪

تو ندیدی به پشیزی نگرفتی دل ما رو

تو که بارون و ندیدی ♫♪

گل ابرا رو نچیدی

گله از خیسیه جاده های غربت می کنی ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ بارون سیاوش قمیشی ♯♯♫

تو که خوابی تو که بیدار

تو که مستی تو که هشیار ♫♪

لحظه های شب و با ستاره قسمت می کنی

لحظه های تلخ غربت هفته های بی مروت ♫♪

تو نبودی که ببینی شب تار انتظارو

♫♯♯ دانلود آهنگ بارون سیاوش قمیشی ♯♯♫

همه قصه هام تو هستی ♫♪

لحظه لحظه هام تو هستی

تو خیالم توی خوابم ♫♪

پا به پام بازم تو هستی

منو بشناس که همیشه ♫♪

WWW.azotmusic.ir

نقش غصه ام روی شیشه

من خشکیده درخت توی بطن باغ و بیشه ♫♪

جاده های بی صبا رو

سال گنگ بی بهارو ♫♪

تو ندیدی به پشیزی نگرفتی دل ما رو

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

لحظه های تلخ غربت هفته های بی مروت ♫♪

تو نبودی که ببینی شب تار انتظارو

همه قصه هام تو هستی ♫♪

لحظه لحظه هام تو هستی

تو خیالم توی خوابم ♫♪

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

پا به پام بازم تو هستی

همه قصه هام تو هستی ♫♪

لحظه لحظه هام تو هستی

تو خیالم توی خوابم ♫♪

پا به پام بازم تو هستی

♫♯♯ دانلود آهنگ بارون سیاوش قمیشی ♯♯♫

♫♪

این مطلب بدون برچسب می باشد.

0 نظر تا کنون ارسال شده است.
نظرات بسته شده است.