متن دریافت آهنگ

WWW.azotmusic.ir

((آهنگ)) ♫♪

تواگر دشت گناهی « تک آهنگ»

تو اگر ابر سیاهی « تک آهنگ» ♫♪

واسه من سکه ی خورشید « تک آهنگ»

واسه من یه تکیه گاهی « تک آهنگ» ♫♪

WWW.azotmusic.ir

مستی شبانه ای عمر جاودانه ای

عمر جاودانه ای ♫♪

واسه گریه های من بهترین بهانه ای

بهترین بهانه ای ♫♪

((آهنگ))

WWW.azotmusic.ir

منو همصدای من صدا کن ♫♪

لبامو با خنده آشنا کن

« تک آهنگ» ♫♪

منو آشتی به بازندگی

در دلم بزم خوشی به پا کن ♫♪

WWW.azotmusic.ir

« تک آهنگ»

مستی شبانه ای عمر جاودانه ای ♫♪

عمر جاودانه ای

واسه گریه های من بهترین بهانه ای ♫♪

بهترین بهانه ای

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

((آهنگ)) ♫♪

{{ چرا آسمون بختم شده بی ستاره دوباره

« تک آهنگ» ♫♪

چرخ گردون سر آشتی با دلم نداره نداره

« تک آهنگ» }} 2بار ♫♪

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

مستی شبانه ای عمر جاودانه ای

عمر جاودانه ای ♫♪

واسه گریه های من بهترین بهانه ای

بهترین بهانه ای ♫♪

WWW.azotmusic.ir

♫♪

این مطلب بدون برچسب می باشد.

0 نظر تا کنون ارسال شده است.
نظرات بسته شده است.