متن دریافت آهنگ

♫♯♯ دانلود آهنگ من از سفر می آم ايرج جنتی عطائی ♯♯♫

من از سفر میام ♫♪

با اسب خستگی

از فتح یک سراب ♫♪

با سایه بونی از گرمای آفتاب

با زخم خار و شن ♫♪

WWW.azotmusic.ir

سوغات کوره راه

با گلسنگی به دوش ♫♪

از دشت بی گیاه

یه کوزه آب سرد ♫♪

یه سفره نون می خوام

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

کو ؟ بسترم کجاست ؟ ♫♪

من از سفر میام

ببین که رخت من ♫♪

غبار جاده هاست

ببین که دست من ♫♪

WWW.azotmusic.ir

برای من عصاست

تن خسته و غریب ♫♪

تنها و در به در

با حسرت پناه ♫♪

با وحشت سفر

WWW.azotmusic.ir

یه سقف مهربون ♫♪

یه سایه خواب می خوام

نوازشم بکن ♫♪

من از سفر میام

با من چه دردها ♫♪

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

از این سفر به جاست

غصه بغل بغل ♫♪

با من چه گریه هاست

من از سفر میام ♫♪

تا با تو سر کنم

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

تو جاده های عشق ♫♪

با تو سفر کنم

با کوله باری از ♫♪

حرفای گفتنی

حرفای تلخ تلخ ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ من از سفر می آم ايرج جنتی عطائی ♯♯♫

اما شنفتی

یه سوسوی چراغ ♫♪

یه تکیه گاه می خوام

در بر بگیر منو ♫♪

من از سفر میام

WWW.azotmusic.ir

♫♪

این مطلب بدون برچسب می باشد.

0 نظر تا کنون ارسال شده است.
نظرات بسته شده است.