متن دریافت آهنگ

WWW.azotmusic.ir

باید استاد و فرود آمد ♫♪

بر آستان دری که کوبه ندارد ،

چرا که اگر به‌گاه آمده‌باشی دربان به انتظار توست و ♫♪

اگر بی‌گاه

به درکوفتن‌ات پاسخی نمی‌آید. ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ در آستانه احمد شاملو ♯♯♫

کوتاه است در ،

پس آن به که فروتن باشی. ♫♪

آئینه‌ئی نیک‌پرداخته توانی بود

آن‌جا ♫♪

تا آراسته‌گی را

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

پیش از درآمدن ♫♪

در خود نظری کنی

هرچند که غلغله‌ی آن سوی در زاده‌ی توهم توست نه انبوهی‌ی مهمانان ، ♫♪

که آن‌جا

تو را ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ در آستانه احمد شاملو ♯♯♫

کسی به انتظار نیست.

که آن‌جا ♫♪

جنبش شاید،

اما جمَنده‌ئی در کار نیست: ♫♪

نه ارواح و نه اشباح و نه قدیسان کافورینه به کف

WWW.azotmusic.ir

نه عفریتان آتشین‌گاوسر به مشت ♫♪

نه شیطان بهتان‌خورده با کلاه ِ بوقی‌ی منگوله‌دارش

نه ملغمه‌ی بی‌قانون ِ مطلق‌های ِ مُتنافی. ♫♪

تنها تو

آن‌جا موجودیت مطلقی ، ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ در آستانه احمد شاملو ♯♯♫

موجودیت محض،

چرا که در غیاب ِ خود ادامه می‌یابی و غیاب‌ات ♫♪

حضور قاطع ِ اعجاز است.

گذارت از آستانه‌ی ناگزیر ♫♪

فروچکیدن ِ قطره‌ی قطرانی‌ست در نامتناهی‌ی ظلمات:

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

«ــ دریغا ♫♪

ای‌کاش ای‌کاش

قضاوتی قضاوتی قضاوتی ♫♪

درکار درکار درکار

می‌بود!» ♫♪

WWW.azotmusic.ir

شاید اگرت توان شنفتن بود

پژواک آواز ِ فروچکیدن ِ خود را در تالار خاموش ِ کهکشان‌های بی‌خورشید ♫♪

چون هُرَّست ِ آوار ِ دریغ

می‌شنیدی: ♫♪

«ــ کاش‌کی کاش‌کی

WWW.azotmusic.ir

داوری داوری داوری ♫♪

درکار درکار درکار درکار…»

اما داوری آن سوی در نشسته است، بی‌ردای شوم ِ قاضیان. ♫♪

ذات‌اش درایت و انصاف

هیاءت‌اش زمان. ♫♪

WWW.azotmusic.ir

و خاطره‌ات تا جاودان ِ جاویدان در گذرگاه ِ ادوار داوری خواهد شد.

بدرود! ♫♪

بدرود! (چنین گوید بامداد ِ شاعر:)

رقصان می‌گذرم از آستانه‌ی اجبار ♫♪

شادمانه و شاکر.

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

از بیرون به درون آمدم: ♫♪

از منظر

به نظّاره به ناظر. ♫♪

نه به هیاءت گیاهی،نه به هیاءت پروانه‌ئی،نه به هیاءت سنگی، نه به هیاءت برکه‌ئی،

من به هیاءت «ما» زاده شدم ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ در آستانه احمد شاملو ♯♯♫

به هیاءت پرشکوه انسان

تا در بهار ِ گیاه به تماشای رنگین‌کمان پروانه بنشینم ♫♪

غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم

تا شریطه‌ی خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خویش معنا دهم ♫♪

که کارستانی ازاین‌دست

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار ♫♪

بیرون است.

انسان زاده شدن تجسّد ِ وظیفه بود: ♫♪

توان دوست‌داشتن و دوست‌داشته‌شدن

توان شنفتن ♫♪

WWW.azotmusic.ir

توان دیدن و گفتن

توان اندُه‌گین و شادمان‌شدن ♫♪

توان خندیدن به وسعت دل،

توان گریستن از سُویدای جان ♫♪

توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شُکوه‌ناک ِ فروتنی

WWW.azotmusic.ir

توان جلیل ِ به دوش بردن بار امانت ♫♪

و توان غمناک تحمل تنهائی

تنهائی ♫♪

تنهائی

تنهائی‌ی عریان. ♫♪

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

انسان

دشواری‌ی وظیفه است. ♫♪

دستان بسته‌ام آزاد نبود تا هر چشم‌انداز را به جان دربرکشم

هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده ♫♪

هر بَدر کامل و هر پَگاه دیگر

WWW.azotmusic.ir

هر قلّه و هر درخت و هر انسان دیگر را. ♫♪

رخصت زیستن را دست‌بسته دهان‌بسته گذشتم دست و دهان بسته گذشتیم

و منظر جهان را ♫♪

تنها

از رخنه‌ی تنگ‌چشمی‌ی حصار ِ شرارت دیدیم و ♫♪

WWW.azotmusic.ir

اکنون

آنک در ِ کوتاه ِ بی‌کوبه در برابر و ♫♪

آنک اشارت دربان منتظر!

دالان ِ تنگی را که درنوشته‌ام ♫♪

به وداع

WWW.azotmusic.ir

فراپُشت می‌نگرم: ♫♪

فرصت کوتاه بود و سفر جان‌کاه بود

اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. ♫♪

به جان منت پذیرم و حق گزارم!

(چنین گفت بامداد خسته) ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ در آستانه احمد شاملو ♯♯♫

♫♪

این مطلب بدون برچسب می باشد.

0 نظر تا کنون ارسال شده است.
نظرات بسته شده است.