متن دریافت آهنگ

WWW.azotmusic.ir

اَغصه آروم امنینن ♫♪

اَ شادی امید امنینن

ای دنیا مثل زندونن ♫♪

تا هُندی مُندِن اینینن

اَ صبا خبر امنینن ♫♪

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

تا صبا آروم امنینن

تو چشمات شادی اُمدیدَه ♫♪

تو حرفات امید امدیده

از باغ خرم چشمات ♫♪

با چشات قصه اُمچیده

WWW.azotmusic.ir

اَ صبا خبر امنینن ♫♪

تا صبا آروم امنینن

تو گلدون جای گل خارن ♫♪

توی دلم جای خوشی بارن

ای زندگی در نبود تو ♫♪

WWW.azotmusic.ir

در دنیا غصه امبارن

اَ صبا خبر امنینن ♫♪

تا صبا آروم امنینن

ای آسمون بی دلم سنگن ♫♪

ای دنیا بی مه بی رنگن

WWW.azotmusic.ir

ای آسمون بی دلم سنگن ♫♪

ای دنیا بی مِه بی رنگن

مَوا برم با بیش وکم ♫♪

که دلم بی او خیلی تنگن

مَوا برم با بیش و کم ♫♪

WWW.azotmusic.ir

که دلم بی او خیلی تنگن

معنی کلمات : ♫♪

امنینن = ندارم

ای = این ♫♪

هندی = اومدی

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

مندن = ماندن ♫♪

اینینن = ندارد

تا هندی مندن اینینن = تا( به این دنیای) اومدی ماندنی ندارد (فرصتی نداری و باید زود بری ) ♫♪

صبا = فردا

اُمدیده = دیده بودم ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ غصه ناصر عبداللهی ♯♯♫

اُمچیده = چیده بودم

بی = برای ♫♪

موا = می خواهم

مِه = من ♫♪

WWW.azotmusic.ir

♫♪

این مطلب بدون برچسب می باشد.

0 نظر تا کنون ارسال شده است.
نظرات بسته شده است.