متن دریافت آهنگ

♫♯♯ دانلود آهنگ حموم زایمان جلال همتی ♯♯♫

ای یار مبارک باشه ایشالا مبارک باشه ♫♪

ای یار مبارک باشه ایشالا مبارک باشه

آی شوکت خانم ♫♪

نصرت خانم

آی لی لی خانم ♫♪

WWW.azotmusic.ir

نیلی خانم

برو با دخی جون ♫♪

حموم زایمون

برو با دخی جون ♫♪

حموم زایمون

WWW.azotmusic.ir

اوسا جون آب حمومت گرمه یا نه؟ ♫♪

بله بله گرمه

اوسا جون لیف و قطیفت نرمه یا نه؟ ♫♪

بله بله نرمه

اوسا جون آب حمومت گرمه یا نه؟ ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ حموم زایمان جلال همتی ♯♯♫

بله بله گرمه

اوسا جون لیف و قطیفت نرمه یا نه؟ ♫♪

بله بله نرمه

آهای دلاک حموم ♫♪

بیار تشتها رو با جوم

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

آهای دلاک حموم ♫♪

بیار تشتها رو با جوم

آهای دلاک حموم ♫♪

بیار تشتها رو با جوم

که زائو معطله ♫♪

WWW.azotmusic.ir

مگه پاهات شله؟

که زائو معطله ♫♪

مگه پاهات شله؟

دایره و دنبک و بیار ♫♪

حلوا برشتک و بیار

♫♯♯ دانلود آهنگ حموم زایمان جلال همتی ♯♯♫

دایره و دنبک و بیار ♫♪

حلوا برشتک و بیار

دایره و دنبک و بیار ♫♪

حلوا برشتک و بیار

که زائو که زائو که زائو اومده امروز به حموم زایمون ♫♪

WWW.azotmusic.ir

که بچه با مادرش فراغتن ای خاله جون

قطیفه بیار برا زائو که سرما نخوره ♫♪

مواظب باش که سر قطیفه اش تا نخوره

قطیفه بیار برا زائو که سرما نخوره ♫♪

مواظب باش که سر قطیفه اش تا نخوره

♫♯♯ دانلود آهنگ حموم زایمان جلال همتی ♯♯♫

خاله جون خاله جون خاله جون خاله جون ♫♪

داریه بزن

کلک آل و بکن ♫♪

خاله جون

داریه بزن ♫♪

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

کلک آل و بکن

دایره و دنبکت خوبه ♫♪

حلوا برشتکت خوبه

دایره و دنبکت خوبه ♫♪

حلوا برشتکت خوبه

WWW.azotmusic.ir

دایره و دنبکت خوبه ♫♪

حلوا برشتکت خوبه

اوسا جون اوسا جون اوسا جون ♫♪

بله خانوم

اوسا جون آب حمومت گرمه یا نه؟ ♫♪

WWW.azotmusic.ir

بله بله گرمه

اوسا جون لیف و قطیفت نرمه یا نه؟ ♫♪

بله بله نرمه

اوسا جون آب حمومت گرمه یا نه؟ ♫♪

بله بله گرمه

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

اوسا جون لیف و قطیفت نرمه یا نه؟ ♫♪

بله بله نرمه

آهای دلاک حموم ♫♪

بیار تشتها رو با جوم

آهای دلاک حموم ♫♪

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

بیار تشتها رو با جوم

آهای دلاک حموم ♫♪

بیار تشتها رو با جوم

♫♪

این مطلب بدون برچسب می باشد.

0 نظر تا کنون ارسال شده است.
نظرات بسته شده است.