متن دریافت آهنگ

♫♯♯ دانلود آهنگ آیه های عاشقانه علیرضا عصار ♯♯♫

کس نمیداند ز من جز اندکی ♫♪

وز هزاران جرم و بدفعلی یکی

من همی آن دانم و ستار من ♫♪

جرم ها و زشتی کردار من

هر چه کردم جمله ناکرده گرفت ♫♪

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

طاعت ناورده آورده گرفت

نام من در نامه ی پاکان نوشت ♫♪

دوزخی بودم ببخشیدم بهشت

عفو کرد آن جملگی جرم و گناه ♫♪

شد سفیدم نامه و روی سیاه

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

آه کردم چون رسن شد آه من ♫♪

گشت آویزان اندر چاه من

آن رسن بگرفتم و بیرون شدم ♫♪

شاد و زفت و فربه و گلگونشدم

در بن چاهی همی بودم نگون ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ آیه های عاشقانه علیرضا عصار ♯♯♫

در دو عالم نمی‌گنجم کنون

آفرین ها بر تو بادا ای خدا ♫♪

ناگهان کردی مرا از غم جدا

اگر سر هر موی من گردد زبان ♫♪

شکر های تو نیاید در بیان

WWW.azotmusic.ir

تو در جان منی من غم ندارم ♫♪

تو ایمان منی من کم ندارم

اگر درمان تویی دردم فزون باد ♫♪

اگر عشقی تو سهم من جنون باد

تویی تنها تویی تو علت من تو ♫♪

WWW.azotmusic.ir

تو بخشاینده بی منت من

صدایم کن صدای تو ترانه است ♫♪

کلامت آیه هایی عاشقانه است

تو را من سجده سجده می‌پرستم ♫♪

که سر بر خاک بر زانو نشستم

♫♯♯ دانلود آهنگ آیه های عاشقانه علیرضا عصار ♯♯♫

♫♪

این مطلب بدون برچسب می باشد.

0 نظر تا کنون ارسال شده است.
نظرات بسته شده است.