متن دریافت آهنگ

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

معصومه تر از چشم تو ♫♪

چشمای درشت آهوی تو درو دشته

اما تا حالا این همه بیچاره که چشمای تو کشته ♫♪

اون نکشته اون نکشته

معصومه تر از چشم تو ♫♪

WWW.azotmusic.ir

چشمای درشت آهوی تو درو دشته

اما تا حالا این همه بیچاره که چشمای تو کشته ♫♪

اون نکشته اون نکشته

آهو چشاش از مهربونی لب به لبه ♫♪

رنگ چشاش رنگ تنه پوست شبه

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

ولی تو چشات یه جور دیگست ♫♪

همونیه که نگات میگست

ولی تو چشات مثل اینه توش ♫♪

نم نم بارون زده خیسه

رنگرز اومده با پر قو ♫♪

♫♯♯ دانلود آهنگ آهو () آلبوم گل گندم ( ستار ♯♯♫

از سر نو قصه عشق و بنویسه

معصومه تر از چشم تو ♫♪

چشمای درشت آهوی تو درو دشته

اما تا حالا این همه بیچاره که چشمای تو کشته ♫♪

اون نکشته اون نکشته

WWW.azotmusic.ir

مگه تو چشات چی داری که هر وقت میاری ♫♪

میاری پایین ورمیداری

سر همه منت میذاری ♫♪

بگو بنویسم

بگو رو تن آب روون ♫♪

♫♯♯ azotmusic.ir ♯♯♫

جا داره باز از دل و جون تو رو بنویسم

پس بگو بنویسم ♫♪

معصومه تر از چشم تو

چشمای درشت آهوی تو درو دشته ♫♪

اما تا حالا این همه بیچاره که چشمای تو کشته

♫♯♯ دانلود آهنگ آهو () آلبوم گل گندم ( ستار ♯♯♫

اون نکشته اون نکشته ♫♪

آهو چشاش از مهربونی لب به لبه

رنگ چشاش رنگ تنه پوست شبه ♫♪

ولی تو چشات یه جور دیگست

همونیه که نگات میگست ♫♪

WWW.azotmusic.ir

ولی تو چشات مثل اینه توش

نم نم بارون زده خیسه ♫♪

رنگرز اومده با پر قو

از سر نو قصه عشق و بنویسه ♫♪

معصومه تر از چشم تو

WWW.azotmusic.ir

چشمای درشت آهوی تو درو دشته ♫♪

اما تا حالا این همه بیچاره که چشمای تو کشته

اون نکشته اون نکشته ♫♪

♫♪

این مطلب بدون برچسب می باشد.

0 نظر تا کنون ارسال شده است.
نظرات بسته شده است.